~ SLUŽBY ~

Spoločnosť ITAL SERVICE poskytuje služby zamerané na slovensko-taliansku kolaboráciu so zameraním na tieto oblasti:

 

Kostýmy pre reklamy

 

Odpadové hospodárstvo

 

Móda

 

Integrácia talianskych firiem na Slovensku

 

Architektúra

 

Divadelné kostýmy a scénografia

© ITAL SERVICE, s.r.o.